skip to Main Content

Algemene Leden Vergadering 2016

I.v.m. een Nationale Scoutingevenement is de ALV verschoven naar  29 oktober 2016!

Programma:

14.45    Inloop met koffie en thee.

15.00    Aanvang A.L.V:

A.   Opening en welkom.

B.   Goedkeuring van de notulen A.L.V. 2015.

C.   Terugblik over het seizoen 2015.

D.   Uitleg over de financiële situatie van 2015 en begroting 2016.

       Decharge kas controle commissie.

E.   Vooruitblik over het seizoen 2016/2017.

F.   Sluiting.

17.00    Informeel gelegenheid tot stellen vragen aan leiding en bestuur, onder het genot van een hapje en een drankje.

Back To Top
X