Ga naar hoofdinhoud

PRIVACYVERKLARING
Versie 2018.1

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Loaah kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Loaah, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Loaah verstrekt.
Loaah kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres

WAAROM LOAAH GEGEVENS NODIG HEEFT
Loaah verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

HOE LANG LOAAH GEGEVENS BEWAART
Loaah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN
Loaah verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Loaah worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Loaah gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar secretaris@Loaah.nl. Loaah zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN
Loaah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Loaah maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Loaah verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Loaah op via secretaris@loaah.nl.

Loaah is als volgt te bereiken:
Adres: Grondhuisweg 6, 7433 PH Schalkhaar
Postadres: Albertus van Leusenweg 18, 7425CE Deventer
Telefoon: 06 27 42 24 97
E-mailadres: secretaris@loaah.nl
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08184911

Back To Top