skip to Main Content

Onze groepsraad

De groepsraad is het centrale bestuursorgaan van onze scoutinggroep en komt 6 tot 8 keer per jaar bij elkaar. Tot de groepsraad behoren de kaderleden van onze groep, ons verenigingsbestuur, een afvaardiging van het stichtingsbestuur en een vertegenwoording van ouders. Verder is er ook een afvaardiging van de Explorers en de Roverscouts / Pivo’s aanwezig.

Op de groepsraad worden beslissingen genomen over het draaien van onze groep, wordt de stand van zaken van de verschillende speltakken doorgenomen en worden verschillende activiteiten doorgesproken die onze hele groep aangaan.

Zowel het verenigingsbestuur als het stichtingsbestuur bereiden beslissingen voor omtrent groepszaken welke ter goedkeuring voorgelegd worden in de groepsraad. Dit is onder andere het vaststellen van de jaarlijkse contributie, de aanschaf van nieuwe materialen, enz.
Daarnaast wordt de groepsraad op de hoogte gehouden m.b.t. voortgang van bestuursactiviteiten.

Ons verenigingsbestuur

De dagelijkse leiding van onze vereniging is in de handen van ons verenigingsbestuur.

Voorzitter: Sara de Ruyter – voorzitter@loaah.nl

Secretaris: Toon Bakker – secretaris@loaah.nl

Penningmeester: Jan Kiers – penningmeester@loaah.nl

Algemeen bestuurslid: Deborah van Doorn

Algemeen bestuurslid: Hans Guchelaar

Algemeen bestuurslid: Frits de Ruyter

Praktijkbegeleider: Bieuwkje Bouwhuizen

Praktijkbegeleider: Frank Haarsman

Ons stichtingsbestuur

Het clubhuis en de omliggende grond wordt beheerd door het bestuur van de stichting LOAAH.

Zij dragen ook zorg voor de verhuur van het clubhuis.

Voorzitter: Edwin Markink

Secretaris: Hans Guchelaar

Penningmeester: Martijn van Klaarbergen

Algemeen bestuurslid: Jaap van den Bosch

Algemeen bestuurslid: Anneke van der Mey

Algemeen bestuurslid: Frits de Ruyter

Back To Top
X