Ga naar hoofdinhoud

Organisatie Scoutinggroep LOAAH

Scoutinggroep LOAAH is een vrijwilligersorganisatie en bestaat uit een stichting en een vereniging. De stichting zorgt voor het beheer van het clubgebouw en het terrein en de vereniging is verantwoordelijk voor de scoutingactiviteiten.

De vereniging heeft drie belangrijke overleg organen, namelijk: Het bestuur, het teamleidersoverleg (TLO) en de kleine groepsraad.

Het bestuur van onze vereniging wordt gekozen uit de leden en vertegenwoordigen de vereniging. Het bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken binnen de vereniging en bestaat minimaal uit een voorzitter, een penningmeester, een secretaris en de groepsbegeleider(s).

Het TLO bestaat uit de teamleiders van alle speltakken en daarin wordt de jaarplanning, activiteiten en andere organisatorische punten op speltak-niveau besproken.

De kleine groepsraad is de verbinding tussen bestuur, speltakken en de activiteiten. Deelnemers van de kleine groepsraad zijn daarom de leiding van alle speltakken, de Explorers, de Roverscouts/PIVO’s, de praktijkbegeleider(s), de materiaalmeester(s) en het bestuur.

Verder houden wij jaarlijks de Algemene Leden Vergadering (ALV) waar, naast al onze leden, ook de ouders (wettelijke vertegenwoordigers) van onze minderjarige leden voor worden uitgenodigd.

Ons verenigingsbestuur

Voorzitter: Sara de Ruyter – voorzitter@loaah.nl

Secretaris: Ruth Schotborgh-Haakman – secretaris@loaah.nl

Penningmeester: Vacant – penningmeester@loaah.nl

Algemeen bestuurslid/Praktijkbegeleider: Bieuwkje Bouwhuizen

Algemeen bestuurslid/Praktijkbegeleider: Frank Haarsman

Groepsbegeleider: Hans Guchelaar

Groepsbegeleider: Frits de Ruyter

Ons stichtingsbestuur

Het clubhuis en de omliggende grond wordt beheerd door het bestuur van de stichting LOAAH.
Zij dragen ook zorg voor de verhuur van het clubhuis.

Voorzitter: Edwin Markink

Secretaris: Hans Guchelaar

Penningmeester: Martijn van Klaarbergen

Algemeen bestuurslid: Jaap van den Bosch

Algemeen bestuurslid: Frits de Ruyter

Back To Top