skip to Main Content

Het opstarten van onze Scoutingopkomsten.

Zoals jullie wellicht weten zijn de maatregelen rondom buitensporten voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar sinds 29 april versoepeld. Dit houdt ook in dat wij onder een aantal strenge voorwaarden ook weer mogen beginnen met de scoutingopkomsten. Daarom geven wij in dit bericht een overzicht over de voorwaarden waar wij ons aan moeten houden en de gevolgen hiervan voor de scoutingopkomsten.

Allereerst is het belangrijk dat we de opkomsttijden hebben aangepast om zo voldoende ruimte te creëren tussen de opkomsten om de faciliteiten schoon te maken en om veilig te kunnen wisselen van speltak.

Nieuwe tijden:

Bevers Zaterdag 09.00 – 10.15 uur vanaf 16 mei – 1 x per 2 weken
Welpen Zaterdag 10.45 – 12.30 uur vanaf 16 mei – elke week
Scouts Zaterdag 13.00 – 15.00 uur vanaf 16 mei – elke week
Explorers Zaterdag 20.00 – 22.30 uur vanaf 16 mei – elke week

De speltakleiding zal jullie later deze week het programma toesturen tot aan de zomer, zodat het voor jullie duidelijk is wanneer de opkomsten zijn en wat er dan wordt gedaan. Alle opkomsten zullen buiten plaats vinden. Dit betekent dat de opkomst afgelast wordt bij slecht weer. De leiding zal jullie dan tijdig op de hoogte stellen.
Daarnaast willen we jullie vragen om de jeugdleden, net als voorheen, zo veel mogelijk alleen naar het clubhuis te laten fietsen. Dit vanwege het tijdslot waarin alle jeugdleden op het terrein mogen komen en de afstand tussen de vele recreanten in het gebied rondom het clubhuis.

Wij hebben de andere maatregelen opgesteld in drie categorieën: maatregelen voorafgaand aan de opkomst, maatregelen tijdens de opkomst en maatregelen na de opkomst.

Maatregelen voorafgaand aan de opkomsten

Jeugdleden en/of leiding die zelf verkouden zijn, moeten thuis blijven. Als zij of iemand anders binnen het gezin koorts heeft of benauwd is, moet het jeugdlid/de leiding ook thuis blijven.

 • Jeugdleden moeten vóór de opkomst thuis naar de WC gaan en voor de opkomst thuis hun handen wassen.
 • Jeugdleden mogen niet meer dan 5 minuten van te voren komen.
 • Ouders mogen mee rijden tot aan de poort. Vanaf daar zal de leiding de kinderen wijzen waar zij hun fietsen mogen plaatsen en hoe zij daarna verder moeten lopen. Dit zal ook met bordjes en afzetlint worden aangegeven.
 • Wij willen de ouders en kinderen vragen om tijdens het aankomen bij het gebouw minimaal 1,5 m afstand van elkaar te houden.
 • Als er iets is wat je met de leiding wil bespreken, doe je dit telefonisch voorafgaand aan de opkomst. Ouders mogen het terrein niet betreden.
 • Wij hebben er begrip voor als jouw zoon of dochter niet bij de opkomst aanwezig kan/wil zijn. Wij stellen het wel op prijs als je het laat weten wanneer jouw zoon of dochter niet aanwezig is bij de opkomst. Het aantal jeugdleden heeft invloed op het aantal benodigde leiding.

Maatregelen tijdens de opkomst

 • Tijdens de opkomst zal er geen gebruik worden gemaakt van het gebouw, behalve voor hoognodig toiletbezoek (Jeugdleden gaan alleen naar het toilet en wassen hun handen na het toiletbezoek. Zij kunnen hun handen drogen met papieren doekjes.).
 •  Aan het begin van de opkomst, tussendoor en aan het eind moeten de kinderen en de leiding hun handen schoonmaken met reinigingsgel. Dit gebeurt buiten.
 • Jeugdleden en leiding moeten hun eigen drinken (alleen water of limonade) en eventueel iets te eten (stuk fruit of een boterham) meenemen. Gebruik hierbij zoveel mogelijk herbruikbare bekers en bakjes. Jeugdleden en leiding moeten ook hun eigen afval mee terug naar huis nemen.
 • Voor bevers en welpen geldt dat de leiding 1,5 m afstand moet houden van de jeugdleden én van de andere leiding. De kinderen hoeven onderling deze afstand niet te bewaren.
 • Voor scouts en explorers geldt dat alle jeugdleden en (bege)leiding onderling 1,5 m afstand moeten houden. Ook de scouts onder de 13 jaar dienen 1,5 m afstand te houden van elkaar en de leiding.

Maatregelen na de opkomst

 • Jeugdleden gaan direct na de opkomst naar huis.
 • De leiding organiseert het veilig pakken van de fietsen en vertrekken. De jeugdleden volgen de instructies van de leiding op, zodat iedereen snel en veilig naar huis kan.
 • Ouders wachten bij de poort met genoeg afstand tussen elkaar en ruimte voor medeweggebruikers. Wanneer mogelijk, zullen hier aanduidingen op de weg worden aangebracht.

Wij zijn blij dat wij weer mogen starten maar dit kan alleen als we allemaal ons aan deze voorwaarden houden. Daarom hebben wij afgesproken dat wanneer een jeugdlid of staflid de regels meermaals overtreed wij deze persoon naar huis sturen om zo de veiligheid te bewaken.

Wij hopen zo voldoende informatie te hebben gegeven.
En bij vragen kunnen jullie altijd contact opnemen met de leiding.

Teamleiders Scoutinggroep LOAAH

Back To Top
X