skip to Main Content

Insignes afgerond

De welpen hebben zaterdag de laatste opkomst gedraait voor hun insigne.
De kinderen met het insigne cultuur hebben verschillende volksliederen gezongen en een cultuurganzebord gemaakt.
Bij het insigne knopen zijn de knopenbordjes afgemaakt en zijn met volle aandacht de sleutelkoorden geknoopt.
De spoorzoekers hebben allen foutloos de tocht met verschillende technieken door de omgeving volbracht en gelukkig heeft iedereen degeocach met behulp van de GPS kunnen vinden.
Aan het einde van de opkomst zijn de insignes uitgereikt.

Back To Top
X